MOJE KOMPETENCJE ZAWODOWE

W 1985 roku ukończyłam psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1996 roku uzyskałam certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej uprawniający do samodzielnego poradnictwa i terapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej.


W 1984 roku uczestniczyłam w powołaniu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Przez 25 lat pełniłam funkcję jego przewodniczącej, przez wiele lat brałam aktywny udział w pracach Zarządu Głównego KOPD. Pracuję jako psycholog, konsultuję pracę zespołu psycho- pedagicznego Poznańskiej Poradni Rodzinnej TKOPD.


Prowadzę diagnozę układu rodzinnego, terapię dzieci
i nastolatków doświadczających trudności emocjonalnych, poradnictwo dla rodziców, konsultacje dla pracowników instytucji i organizacji pomocowych; warsztaty w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych dla nauczycieli, pracowników socjalnych i służby zdrowia, pracowników domów dziecka, i wymiaru sprawiedliwości, zajęcia dla studentów studiów dziennych i podyplomowych oraz wykłady podczas specjalistycznych konferencji.


Jestem współautorką programów profilaktycznych
i socjoterapeutycznych, organizuję obozy edukacyjne
i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.


Za swoją pracę na rzecz dzieci krzywdzonych zostałam odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.