PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Od ponad 30 lat pracuję jako psycholog
z dziećmi, nastolatkami i ich rodzicami. Towarzyszę osobom zmagającym się z kryzysem związku i poszukującym pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Wspieram dzieci
w pokonywaniu trudności emocjonalnych
i społecznych. Pomagam młodym ludziom pokonać urazy, odzyskać poczucie bezpieczeństwa oraz zaufanie do siebie i ludzi.Wspieram rodziców w dobrym, mądrym rodzicielstwie. Pokazuję, jak ważna jest zasada „miłość i granice”, konsultuję trudności wychowawcze z dziećmi, pomagam konstruować
i wcielać w życie tzw. plany rodzicielskie. Prowadzę szkolenia i konsultacje dla specjalistów pracujących
z dziećmi i ich rodzinami. Mój warsztat pracy to efekt wieloletnich doświadczeń, uczestniczenia w stażach, szkoleniach, konferencjach, informacji zwrotnych uzyskiwanych od osób, z którymi przyszło mi dzielić zawodową drogę, a także dorosłych i dzieci, którzy powierzyli mi swe historie. Wiele zawdzięczam także moim synom – to oni nieraz kazali mi weryfikować na co dzień psychologiczne teorie i sposoby działania.
W swojej pracy kieruję się istotnymi dla mnie zasadami i przekonaniami:

1. Każda rodzina jest inna, każda ma tyle historii, ile jest w niej osób; każda
z nich zasługuje na uważność, dyskrecję, szacunek.

2. Będąc przez rodziców zaproszona do pomocy w rozwiązaniu problemu próbuję odszukać jego przyczyny i wskazać ścieżkę, którą można pójść. „Można” nie znaczy „trzeba”… To rodzice podejmują decyzję.

3. Nawet najlepszy psycholog nie zastąpi dziecku rodziców. Ale to właśnie psycholog może przypominać, jak cenne są czas i uwaga podarowane dzieciom.

4. Moją rolą jest oferowanie pomocy i zachęcanie do zmiany. A ludzie się zmieniają, gdy są gotowi przyjąć odpowiedzialność za swoje życie, swoje decyzje, swoje zachowanie.


Zapraszam,
Beata Kolska – Lach